Blir man glad av å ha mange venner på Facebook?

av | apr 15, 2020 | Personlighet, Relasjoner

Gode relasjoner er viktig for et godt liv. Vi mennesker trenger sosial støtte, altså noen vi føler oss knyttet til og som stiller opp når livet er vanskelig. En interessant studie utført i Tyskland og USA ser på sammenhengen mellom antall Facebookvenner, lykke, sosial støtte og personlighet. Tidligere har andre studier rapportert om motstridende funn når det gjelder effekten av å bruke tid på internett. Noen studier fant at de som brukte mye tid online ble mer deprimerte og ensomme, mens andre studier tvert imot fant at de som brukte mye tid online hadde flest venner både på internett og i det virkelige liv. Forskerne poengterer at bruk av smarttelefoner nå visker ut skillet mellom livet på internett og livet utenfor, og at de to verdenene smelter sammen. I denne studien fant de ingen sammenheng mellom antall Facebookvenner og opplevd sosial støtte. Det betyr at de som har mange venner på Facebook ikke føler at de har noe mer sosial støtte enn de som har få venner på Facebook. Forskerne fant en sammenheng mellom antall Facebookvenner og lykke, men denne effekten forsvant når de kontrollerte for personlighetstrekket ekstroversjon. Det betyr at de som er utadvendte har glede av å ha mange venner på Facebook, mens det ikke har noe å si for de som ikke er spesielt utadvendte. Altså kan store sosiale nettverk på nett være en kilde til glede for de som er utadvendte, men når det gjelder sosial støtte har størrelsen på slike nettverk ingenting å si enten man er utadvendt eller ei.

Lönnqvist, J. E., & große Deters, F. (2016). Facebook friends, subjective well-being, social support, and personality. Computers in Human Behavior, 55, 113-120.

Les mer fra Lykkelaboratoriet

Hva er en idealmor?

Hva er en idealmor?

Morsdagen er nettopp over, og mødrene har fått velfortjente gratulasjoner for den viktige jobben de gjør. Men hva betyr det å være en god mor? Hva...

Skal du på date?

Skal du på date?

Her får du en liste med spørsmål som garanterer at det blir en interessant kveld! Listen er prøvd ut i en studie utført av professor Arthur Aron og...

Kan du forandre din personlighet?

Kan du forandre din personlighet?

Det korte svaret er: bare litt. Personlighet er et utrolig spennende tema. Femfaktormodellen er den mest anerkjente modellen og måler de fem...