Kan du forandre din personlighet?

Kan du forandre din personlighet?

Det korte svaret er: bare litt. Personlighet er et utrolig spennende tema. Femfaktormodellen er den mest anerkjente modellen og måler de fem hovedtrekkene: åpenhet for erfaringer (fantasi, idéer, estetikk), medmenneskelighet (tillit, omtanke), planmessighet (orden,...