Kan du forandre din personlighet?

av | nov 20, 2019 | Personlighet

Det korte svaret er: bare litt.

Personlighet er et utrolig spennende tema. Femfaktormodellen er den mest anerkjente modellen og måler de fem hovedtrekkene: åpenhet for erfaringer (fantasi, idéer, estetikk), medmenneskelighet (tillit, omtanke), planmessighet (orden, selvdisiplin), nevrotisisme (angst, depresjon, irritabilitet) og ekstroversjon (sosial, aktiv). Modellen antas å være universell, det betyr at alle mennesker har en kombinasjon av disse fem trekkene. Tenk på hvert trekk som en dimensjon, eller linje. Du kan være hvor som helst på hver av disse fem linjene, og hva slags kombinasjon du har påvirker hvordan du tenker, føler og oppfører deg.  

Personligheten er medfødt (selv om oppdragelse og kultur også kan spille en rolle) og antas å være relativt stabil gjennom livet. Den er likevel ikke helt upåvirkelig, og det finnes studier som tyder på at Planmessighet og Medmenneskelighet øker noe med alderen. Man tenker seg at dette har en naturlig sammenheng med rollene man får som voksen hvor man må greie å holde på en jobb og ta vare på familien.

Man kan også legge seg til nye vaner og jobbe med troen på hva man kan få til. Hvis du for eksempel gjerne skulle vært mer sosial og utadvendt kan du trene på dette. Da kan du lære deg sosiale ferdigheter og dermed trives bedre med sosiale settinger etter hvert. Slik sett kan både du selv og andre føle at du har endret personlighet på dette området, selv om du i hovedsak fortsatt er en innadvendt person. Hvis du for eksempel var klassens mest sjenerte person gjennom oppveksten er sjansen liten for at du er den mest utadvendte i gjengen som voksen eller gammel, selv om (mer eller mindre ufrivillig) sosial trening har gjort deg mer sosial enn du pleide å være.

Personligheten din er ikke satt i stein, men det er heller ikke sannsynlig at den kan endres drastisk. Så bli kjent med din egen personlighet og la deg fascinere av akkurat din unike personlighetsprofil! Det kan hjelpe deg til å forstå både deg selv og andre bedre.

Kilder:

McCrae, R R, Terracciano, A., and Members of the Personality Profiles of Cultures Project. Universal features of personality traits from the observer’s perspective: Data from 50 different cultures. Journal of Personality and Social Psychology. 2005; 88: 547-561.

Srivastava, S., John, O. P., Gosling, S. D., & Potter, J. (2003). Development of personality in early and middle adulthood: Set like plaster or persistent change?. Journal of personality and social psychology84(5), 1041.

Dweck, C. S. (2008). Can Personality Be Changed? Current Directions in Psychological Science, 17(6), 391-394.

Les mer fra Lykkelaboratoriet

Hva er en idealmor?

Hva er en idealmor?

Morsdagen er nettopp over, og mødrene har fått velfortjente gratulasjoner for den viktige jobben de gjør. Men hva betyr det å være en god mor? Hva...

Skal du på date?

Skal du på date?

Her får du en liste med spørsmål som garanterer at det blir en interessant kveld! Listen er prøvd ut i en studie utført av professor Arthur Aron og...